(1)
DeVito, Jr., R. A. Calendar. Am J Disaster Med 2007, 2, 118.