(1)
DeVito, Jr., R. A. November/December 2008. Am J Disaster Med 2008, 3, 313-384.