(1)
DeVito, Jr., R. A. November/December 2011. Am J Disaster Med 2011, 6, 325-388.