(1)
DeVito, Jr., R. A. Summer 2012. Am J Disaster Med 2012, 7, 167-248.