(1)
DeVito, Jr., R. A. Fall 2012. Am J Disaster Med 2012, 7, 249-332.